JUDEȚUL BRAȘOV

Comuna Apața

Primăria
Consiliul Local
Informații publice
Anunț - Proiect de hotărâre privind ”Stabilirea impozitelor și taxelor locale, și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aferente anului 2023, prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare”
21 oct. 2022 în categoria Transparență decizională

Documente

Primăria
Consiliul Local
Informații publice
Petiții
Pentru a trimite o petiție vă rugăm accesați formularul printr-un click pe butonul de mai jos. (Prin Petiție se înţelege cererea, reclamaţia sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Primăriei)
Comuna Apața
Proiecte și Investiții
Alegeri locale 2020
Logo Hirama Tech
Un produs dezvoltat de Hirama Tech